Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında Protokol

 
 
Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında
Protokol
 
_______________________________ ___________
(şəhər, rayon) (tarix)
__________________________________________________________________________________
(vergi orqanının adı, vergi orqanının götürməni həyata keçirən
__________________________________________________________________________________
vəzifəli şəxslərinin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı.)
_____________________________________________________________________________________________________________
Аzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 23-cü və 43-cü maddələrinə uyğun olaraq sənədlərin
və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında ___________ tarixli ____________ №-li qərara əsasən
_____________________________________________________________________________ -da(də)
(vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin tam adı və ya fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı, VÖEN-i)
__________________________________________________________________________________
(götürülən sənədlərin və əşyaların adı)
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ götürülməsi həyata keçirildi
(sənədlərin və əşyaların sayı çox olduqda siyahı əlavə olunur).
Başladığı saat : _____
Qurtardığı saat : _____
Götürmə hərəkətində
__________________________________________________________________________________
(vergi ödəyicisinin götürmə hərəkətində iştirak
__________________________________________________________________________________
edən nümayəndəsinin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı; mütəxəssisin, tərcüməçinin
__________________________________________________________________________________
və bu hərəkətdə iştirak edən digər şəxslərin soyadı, adı, atasının adı)
iştirak etdilər.
Аzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 43-cü maddəsinə uyğun olaraq yuxarıda göstərilən
bütün şəxslərə yoxlayıcıların protokola qeyd olunan bütün hərəkətlərində iştirak etmək, bu hərəkətlərə
dair irad və təkliflərini bildirmək hüquqlarının olduğu izah edilmişdir.
Götürmə həyata keçirilməzdən əvvəl _______________________________________________
(vergi ödəyicisinin götürmədə iştirak edən
__________________________________________________________________________________
nümayəndəsinin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı
sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında __________ tarixli _____ №-li Qərar təqdim
edildi və bu qərarda göstərilən sənədlərin və əşyaların təqdim edilməsi təklif olundu.
__________________________________________________________________________________
(vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxsinin və yaxud götürmədə iştirak edən şəxsin S.А.А.)
Bu protokolda göstərilən götürülməsi həyata keçirilən sənədlər və əşyaları könüllü surətdə təqdim etdi.
Göstərilən sənədlərin və əşyaların baxılması zamanı aşkar edildi:
__________________________________________________________________________________
(götürülən sənədlərin və əşyaların fərdi əlamətləri, onların
__________________________________________________________________________________
xarici görünüşü, zədələnmələrin mövcudluğu və
__________________________________________________________________________________
digər xarakterik xüsusiyyətləri)
Götürülən sənədlərin vergi ödəyicisi tərəfindən təsdiq edilmiş surətləri çıxarıldıqdan sonra
________________________________________________________________ qaytarıldı.
(vergi ödəyicisinin götürmədə iştirak edən nümayəndəsinin soyadı, adı, atasının adı)
Göstərilən sənədlər və əşyalar ______________________________________________________
qablaşdırılmışdır. (qablaşdırmanın xarakteri)
Protokol vergi orqanının yoxlamanı keçirən vəzifəli şəxsi tərəfindən götürmədə iştirak edən bütün
şəxslərin iştirakı ilə ucadan oxundu.
(İrad və təklif daxil olmamışdır).
____________________________________________________________________________________
(vergi orqanının adı, yoxlayıcının vəzifəsi, rütbəsi)
____________________ ___________________________________________
(imza) (S.А.А.)
Vergi ödəyicisinin götürmədə iştirak edən nümayəndəsi:
____________________ ____________________________________________
(imza) (S.А.А.)
Götürmə protokolunun surətini aldım:
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.