Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında Qərar

Növ: 
 
 
Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında
Qərar №________
 
 
___________________________ ________________
(şəhər, rayon) (tarix)
__________________________________________________________________ rəisi (rəis müavini)
(vergi orqanının adı)
tərəfindən çıxarılmış ____________ tarixli ______________________________ №-li qərar əsasında
_________________________________________________________________________________
(vergi orqanının yoxlamanı keçirən vəzifəli şəxslərinin vəzifələri, rütbələri,
_________________________________________________________________________________
soyadı, adı və atasının adı)
tərəfindən ________________________________________________________________________
(vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin adı,
______________________________________________________________________________üzrə
fərdi sahibkarın soyadı, adı və atasının adı, VÖEN-i)
keçirilən səyyar vergi yoxlaması zamanı müəyyən edilmişdir:
_________________________________________________________________________________
(konkret sənədlərin və əşyaların götürülməsini zəruri edən halların qısa məzmunu)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(götürülən sənədlərin və əşyaların adı və onların fərdi əlamətləri)
_________________________________________________________________________________
vergi qanunvericiliyinin pozulması halları olduğuna, onların öyrənilməsinə əlavə vaxt tələb olunduğuna
və bu pozuntular bilavasitə əşyalarla bağlı olduğuna görə Аzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin
23-cü və 43-cü maddələri əsas tutularaq
Qərara alıram:
1. _______________________________________________________________________________
(vergi ödəyicisinin adı; vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin
_________________________________________________________________________________
rəhbərinin və ya fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı)
_________________________________________________________________________________
(götürüləcək sənədlərin və əşyaların adı)
_________________________________________________________________________________
götürülməsi həyata keçirilsin.
2. Əşyaların nümunə kimi götürülməsi Аzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 43 maddəsinə uyğun
olaraq həyata keçirilsin.
______________________________________ rəisi (rəis müavini)
(vergi orqanının adı)
___________________ __________ __________________________
(rütbəsi) (imza) (soyadı, adı, atasının adı)
 
 
M.Y.
Qərarla tanış oldum:
_______________________ ________ __________________________
hüquqi şəxsin rəhbərinin (onu əvəz edənin) və ya
fərdi sahibkarın (və ya onların səlahiyyətli nümayəndəsinin) (imza)
soyadı, adı, atasının adı
 
M.Y. ________________
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.