Staj və maaş barədə

№___                                                                                                  “__ ” __  20__-ci il

 

A R A Y I Ş

Verilir, Flankəs Flankəsov Flankəs oğluna, ondan  ötrü  ki,  o,  həqiqətən 09.07.2007-ci il tarixindən «Şirkətin adı» MMC-də işləyir. Hal-hazırda, o, Flan Departamentin mütəxəssis vəzifəsini tutur. Ştat Cədvəlinə uyğun olaraq, aylıq vəzifə maaşı 327,00  (üç yüz iyirmi yeddi) manat məbləğ təşkil edir.

Arayış, ________________________________təqdim  edilmək  üçün,  verilir.

Direktor              _______________

Baş mühasib       _______________

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.