Şübhəli şəxsin ekspert rəyi ilə tanış edilməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
şübhəli şəxsin ekspert rəyi ilə tanış edilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51 və 268-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, ___________________________ nömrəli cinayət işi üzrə şübhəli şəxs ________________________________________________ məhkəmə _____________________

soyadı, adı, atasının adı

ekspertin ______________________ 20 ____ il tarixli __________ nömrəli rəyi ilə tanış etdim.

Şübhəli şəxs _________________________________ məhkəmə ___________________

adı, soyadı

ekspertinin ____________ nömrəli rəyi ilə tanış olaraq bildirdi: __________________________

_____________________________________________________________________________

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

______________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

Şübhəli şəxs:                                                                                                                 _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Müdafiəçi:                                                                                                                    _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.