Şübhəli şəxsin tutulma müddətinin uzadılması haqqında Təqdimat

 

_____________________________________

                                                   məhkəmə orqanının adı

                              _____________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

 

Şübhəli şəxsin tutulma müddətinin uzadılması haqqında
T Ə Q D İ M A T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_________________________________________________ Azərbaycan Respublikası CM-nin _________________________ mad. ilə istintaqı aparılan ___________ nömrəli cinayət işi üzrə

_____________________________________________________________________________

istintaq orqanı, ibtidai araşdırmanı aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı        

şübhəli şəxs qismində tutulmuş ___________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

tutulma müddətinin uzadılması barədə vəsatətinə baxaraq müəyyən etdim ki, _______________

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, tutulma müddətinin uzadılmasının əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

vəsatətin əsaslılığı barədə gəlinən nəticə

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.5.11, 148.7 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

______________________________________ nömrəli cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində

______________________ 20 ____ iltarixdə, saat________ ________ dəqiqədə tutulmuş _______________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, təhsili,

_____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növü, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

_____________________________________________________________________________

tutulma müddətinin 48 saat uzadılması barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

Qoşma: vəsatət _____ vərəqdə.

 

______________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən

______________________________                                                  _____________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi                                                            imza                                                       adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.