Şübhəli şəxsin tutulma müddətinin uzadılması haqqında Vəsatət

 

_____________________________________

                                       ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən

                              _____________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

 

Şübhəli şəxsin tutulma müddətinin uzadılması haqqında
 

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

__________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib müəyyən etdim ki,

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

tutulma müddətinin uzadılmasının əsasları

_____________________________________________________________________________

İş üzrə __________________________________________________________ 20 ___ il

soyadı, adı, atasının adı

tarixdə, saat________ ________ dəqiqədə şübhəli şəxs qismində tutulmuş, lakin şübhəli (təqsirləndirilən) şəxslərin sayının çoxluğu, işin xüsusi mürəkkəbliyi və toplanmış materialların həcminin böyüklüyü Azərbaycan Respublikası CPM-nin 148.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş hərəkətlərin 48 saat müddətində həyata keçirilməsinə mane olduğundan tutulma müddətinin 48 saat müddətinə uzadılması zəruridir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 148.7 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Şübhəli şəxs qismində tutulmuş _____________________________________________

                                                               soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, təhsili,

_____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növü, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

_____________________________________________________________________________

tutulma müddətinin 48 saat uzadılması barədə qərar qəbul edilməsi üçün __________________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,   

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.