Şübhəli şəxsin tutulması haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

şübhəli şəxsin tutulması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

_________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törədərkən, yaxud bilavasitə bundan sonra cinayət başında

____________________________________________________________________________

yaxalanması, zərər çəkmiş şəxsin, yaxud hadisəni görən şəxslərin cinayətin onun tərəfindən törədilməsini göstərməsi, şəxsin üzərində, paltarında

____________________________________________________________________________

və ya istifadə etdiyi digər əşyalarda, yaşayış yerində, nəqliyyat vasitəsində cinayətin törədilməsini göstərən aşkar izlərin olması barədə qeydlər

____________________________________________________________________________

________________________________________ tərəfindən Azərbaycan Respublikası CM-nin

tutulan şəxsin soyadı, adı, atasının adı

_______________________ mad. ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərinin bilavasitə törədilməsini şübhə etməyə kifayət qədər əsaslar olduğundan, eləcə də ___________________

___________________________________________________________________________

hadisə yerindən, yaxud cinayət prosesini həyata keçirən orqandan qaçıb gizlənməyə cəhd göstərməsi, daimi yaşayış yerinin olmaması,

____________________________________________________________________________

yaxud başqa ərazidə yaşaması, şəxsiyyətinin müəyyən edilməməsi

nəzərə alınmaqla o, şübhəli şəxs qismində tutulmalıdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 90, 147 və 148-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ________________ nömrəli cinayət işi üzrə ________________________________

şəxsin şəxsin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix,

____________________________________________________________________________

yer, vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti, məhkumluğu, iş (təhsil, xidmət) yeri, vəzifəsi, məşğuliyyət növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

Azərbaycan Respublikası CM-nin ___________________________ mad. ilə nəzərdə tutulan cinayəti törətməkdə şübhəli şəxs qismində tutulsun.

2.        Qərarın surəti şübhəli şəxsə verilsin.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.