Sübutların təmin edilməsi barədə ərizə

 

 

___________________ rayon məhkəməsinə

___________ №-li mülki iş üzrə cavabdeh (iddiaçı)

tərəfindən

 

 

Sübutların təmin edilməsi barədə

ƏRİZƏ

 

Rayon (Şəhər) Məhkəməsinin ıcraatında olan _________________________________

(ışin adı göstərilır)

iş üzrə təmin edılməli sübutlar aşağıdakılardır:                                           

(hansı sübutlardan (şahıd ifadələri, maddı sübutlar və s. söhbət getdiyi göstərılir)

 

Bu sübutlarla aşağıdakı hallar təsdiq oluna ________________________________bilər

(həmin hallar göstərılir)

 

 

Lakin aşağıda sadalanan amillər bu sübutların gələcəkdə məhkəməyə təqdım edilməsinin mümkünsüz və ya çətın olacağı barədə fıkir yürütməyə imkan verir

____________________________________________________________

(həmin səbəblər sadalanır: prosesdə ıştırak edən şəxs, məsələn, şahid uzunmüddətli ezamiyyətə gedə bilər, xəstəliyə tutula bilər və s.)

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 85-86-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Xahiş edirəm:

Yuxarıda göstərilən və məhkəməyə təqdim edilməsi çətin və ya mümkün olmayacaq sübutları təmin edəsiniz.

 

Əlavə edilir:

Sübutların məhkəməyə təqdım edılməsının mümkünsüzlüyünü və ya çətın olacağını təsdiq edən sənədlər

 

 

İmza

Tarix

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.