Şəxsi axtarış aparılması haqqında Təqdimat

 

                                                                                  ______________________________________

məhkəmə orqanının adı

                                                                                  ______________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

 

___________________ nömrəli cinayət işi üzrə

şəxsi axtarış aparılması haqqında

T Ə Q D İ M A T

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin ___________________ mad.ilə olan ____________ nömrəli

cinayət işi üzrə ________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

axtarılan əşyalar, sənədlər və s.

_____________________________________________________________________________

şəxsi axtarışı aparalacaq şəxsin soyadı, adı, atasının adı

şəxsi axtarışının aparılması barədə ______________________ 20 ____ il tarixli vəsatətinə baxaraq müəyyən etdim ki, ______________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, şəxsi axtarışın əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

vəsatətin əsaslılığı barədə gəlinən nəticə

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.5.11, 177.3.1, 242-246 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

şəxsi axtarışı aparalacaq şəxsin soyadı, adı, atasının adı.

__________________________ şəxsi axtarışının aparılması barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

           

Qoşma: vəsatət _____ vərəqdə.

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                              imza                                                       adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.