Şəxsi axtarış aparılması haqqında Vəsatət

 

                                  ______________________________________

                                                                      ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin

                                  ______________________________________

vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə

 

Şəxsi axtarış aparılması haqqında

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

______________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib müəyyən etdim ki, _____________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, şəxsi axtarışın əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə sübut əhəmiyyətinə malik ola biləcək ____________________________

_____________________________________________________________________________

axtarılan əşyalar, sənədlər və s.

_____________________________________________________________________________

şəxsi axtarışı aparılacaq şəxsin soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

saxlanılmasını güman etməyə kifayət qədər əsaslar olduğundan və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 177.3.1, 242-246 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

şəxsi axtarışı aparılacaq şəxsin soyadı, adı, atasının adı.

______________________________________________________ şəxsi axtarışının aparılması

üçün ___________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.