Şəxsi müayinə aparılması haqqında qərar

Növ: 

 

 

Qeydiyyat № _________________

Q Ə R A R
şəxsi müayinə aparılması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

 cinayət işinin qısa məzmunu,

_____________________________________________________________________________

şəxsi müayinə aparılması üçün əsas olan hallar

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 177.4.12 və 238-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ____________________________________________________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

şəxsi müayinəsi aparılsın.

2.        Qərarla ___________________________________________________ tanış edilsin.

müayinəsi aparılacaq şəxsin adı, soyadı

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum, şəxsi müayinəmin aparılmasına etiraz ________________________

edib-etməməsi barədə qeyd

 

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                                         adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.