Şəxsi müayinə haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

P R O T O K O L
şəxsi müayinə haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 238-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, _______________ nömrəli cinayət işi üzrə _____________________

                                                                                                                                 qərar qəbul etmiş orqan

____________________ tərəfindən qəbul edilmiş ______________________ 20 ____ il tarixli

və ya vəzifəli şəxs

qərara əsasən _________________________________________________________________

şübhəli, təqsirləndirilən, zərər çəkmiş şəxs və ya şahidin soyadı, adı, atasının adı

mütəxəssis ___________________________________________________________________

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

müdafiəçi ____________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

həmçinin _____________________________________________________________________

iştirak edən digər şəxslərirn soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il,ay,gün və yer,vətəndaşlığı, təhsili,

_____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növu və ya vəzifəsi, faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

_____________________________________________________________________________

iştirakı ilə ______________________________________ şəxsi müayinəsini keçirdim.

müayinənin aparıldığı yer

Şəxsi müayinədən əvvəl mütəxəssis __________________________________________

adı, soyadı

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 96-cı maddəsində göstərilən hüquq və vəzifələri izah edilməklə, həmin Məcəllənin 220-ci maddəsinin tələblərinə əsasən təhqiqat və ibtidai araşdırma məlumatlrının yayılmasının yolverilməzliyi barədə Azərbaycan Respublikası CM-nin 300-cü maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edildi:

 

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

Şəxsi müayinənin aparılmasından əvvəl bu barədə qərar __________________________

şübhəli, təqsirləndirilən,

_____________________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxs və ya şahidin soyadı, adı

elan edilməklə mahiyyəti izah edildi.

 

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

Şəxsi müayinə zamanı müəyyən edildi ki, _____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Şəxsi müayinə zamanı ____________________________________________________

                                                               foto, video və kino çəkilişdən və ya digər texniki yazan vasitələrdən istifadə edilməsi barədə qeyd

Protokol oxundu, _________________________________________________________

                                                                       əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

______________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Şəxsi müayinəsi aparılan şəxs:                                                                        _____________________

                                                                                                              imza                                                       adı, soyadı                              

 

Şəxsi müayinədə iştirak edən şəxslər:                                                        _____________________

                                                                                                              imza                                                       adı, soyadı                              

                                                                                                                                             _____________________

                                                                                                              imza                                                       adı, soyadı                              

                       

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.