Şəxsin fotoşəkillər üzrə tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
şəxsin fotoşəkillər üzrə tanınmaya təqdim edilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85.4.2, 239 və 241-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, _______________ nömrəli cinayət işi üzrə tanınmada iştirak edən _________________________________________________________________________

şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, iş yeri, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

____________________________________________________________________ iştirakı ilə

_____________________________________________________________________________

tanınmanın keçirildiyi yer

___________________________________________ fotoşəkillər üzrə tanınmaya təqdim etdim.

tanınmalı olan şübhəli, təqsirləndirilən və ya digər şəxsin adı, soyadı, atasının adı

Tanınma zamanı texniki vasitələrdən ______________________________________ __________________________________________________ istifadə ____________________

edilib-edilməməsi

Tanınmalı olan şəxs __________________________ fotoşəkili tanınmada istifadə edilən

soyadı, adı, atasının adı

masa üzərinə düzülmüş oxşar _______ şəxsin fotoşəkillərinin arasında _______ yerdə qoyuldu.

           neçə                                                           yerin nömrəsi

Daha sonra tanıyan şəxs tanıma keçirilən yerə dəvət olundu.

Tanıma başlamazdan əvvəl tanıyan şəxs _______________________________________

 şahid və ya zərər çəkmiş şəxs olduqda onun adı, soyadı

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 239.4-cü maddəsinə əsasən əvvəlcədən ifadə verməkdən imtina etməyə və bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 297 və 298-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti, habelə özünün, yaxud yaxın qohumlarının əleyhinə ifadə verməmək hüququ haqqında xəbərdar edildi.

                                                                                  ___________________________________

 şahid və ya zərər çəkmiş şəxsin imzası, adı, soyadı

Bundan sonra tanıyan şəxs _________________________________________ ifadəsində

 şəxsin adı, soyadı

____________________________________________ kimi göstərdiyi şəxsin fotoşəkilini təqdim olunan şəxslərin fotoşəkilləri arasından tanıması təklif olundu.

            Tanıyan şəxs _____________________________ təqdim edilən şəxslərin fotoşəkillərini

şəxsin adı, soyadı

nəzərdən keçirib göstərdi:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Tanıyan şəxs                                                                                      _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

 

Tanınmada iştirak edən şəxslər:

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Tanınma haqqında protokola əlavə

 

F O T O C Ə D V Ə L

Tanınmaya təqdim olunan şəxslərin fotoşəkilləri:

 

 

1.                                                                               2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                                                                               4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanınmada iştirak edən şəxslər:

 

 

 

 

 

Tanıyan şəxs                                                                                      _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Tanınmada iştirak edən şəxslər:

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

Fotocədvəli tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                                     adı, soyadı

           

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.