Tam ortaqlığın Nizamnaməsi

 

«DÖVLƏT QEYDİYYATINA ALINMIŞDIR»                «TƏSDİQ EDİLMİŞDİR»

 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin           «_________________________

_______________________________ tərəfindən              _________________________»

                                                                                                         Tam ortaqlığın təsisçiləri

                                                                                                         (iştirakçıları) tərəfindən

QEYDİYYAT № _______________________

 

«_____» ______________200   il                                         _________________________

                                                                                              _________________________

                                                                                              _________________________

                                                                                              _________________________

                                                                                              _________________________

 

______________________________________                     «__» ___________200  -ci il

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

tam ortaqlığının

 

NİZAMNAMƏSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                     1. Ümumi müddəalar

 

      1.1. «____________________________________________ » tam ortaqlıq müstəqil təsərrüfat subyekti olmaqla öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, qüvvədə olan digər qanunvericilik aktları və bu nizamnamə əsasında həyata keçirir və əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olan kommersiya təşkilatıdır.

      1.3.Tam ortaqlığın adı:_________________________________________________

      1.4.Hüquqi ünvanı: ___________________________________________________

                                                                                                                              

2. Tam ortaqlığın hüquqi vəziyyəti və iştirakçılarının hüquq və vəzifələri

 

        2.1.Tam ortaqlığında iştirak edən tam ortaqların  hüquqi vəziyyəti, ortaqlığın öhdəlikləri üzrə onların məsuliyyəti, habelə iştirakçıların hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.

        2.2. Tam ortaqlıq  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün fəaliyyət növləri  ilə məşğul olmaq hüququna malikdir.

        2.3.Tam ortaqlıq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan istənilən fəaliyyət növləri ilə yalnız xüsusi icazə (lisenziya) əsasında məşqul olmaq hüququna malikdir.

3. Tam ortaqlığın şərikli kapitalı

 

3.1. Tam Ortaqlığın nizamnamə kapitalı təsisçilərin qoyduqları payları hesabına  yaradılır.

3.2 Tam ortaqlığın nizamnamə kapitalı  _____  (________) manat həcmindədir və hər biri   ___  (_______) manat olmaqla  ___  (_______) paydan ibarətdir.

Nizamnamə kapitalına qoyulan əmlak və digər mülkiyyətin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

3.3. Təsisçilərin nizamnamə kapitalındakı payları:

_____________________________ - __ %, ______ manat, __ pay, _____ şəklində;

_____________________________ - __ %, ______ manat, __ pay, _____ şəklində;

təşkil edir

4.Tam  ortaqlığın idarə olunması

     

            4.1. Tam ortaqlığın fəalliyyəti bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə idarə edilir.

 

5. Tam ortaqlığın ləğvi

 

5.1.Tam ortaqlığın yenidən təşkili və ya ləğv qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

6.Digər şərtlər

 

6.1. Bu nizamnamənin hər hansı müddəası qanunvericiliyə zidd olarsa, qanunvericiliyin müddəası tətbiq edilir.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.