Telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi haqqında Vəsatət

 

 

_____________________________________

                                       ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən

                              _____________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

Telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi haqqında

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib müəyyən etdim ki,

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, müəyyən edilmiş hallar, telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların,

_____________________________________________________________________________

rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işinin istintaqı ilə əlaqədar hazırda ____________________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

tərəfindən telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsinin zəruri olmasını nəzərə alıb, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 177.3.5, 259 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

_____________________________________________________________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu yer, gün, ay, il, yaşadığı yerin ünvanı

tərəfindən ____ ay müddətində telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi haqqında qərar verilməsi və icrasının _____________________________________________________________ tapşırılması barədə

müvafiq idarənin adı

___________________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

məhkəmə orqanının adı

 

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.