Təhvil-təslim aktı (icarə)

Növ: 

                                     “___” _________ 20__-ci il tarixli

_______ nömrəli Daşınmaz Əmlakın İcarəsi Müqaviləsi üzrə

 

TƏHVİL – TƏSLİM  AKTI

 

    Bakı  şəhəri                                                                                                          ___ ________ 20__-ci il

 

            Bakı şəhəri, ___________rayonu, _______________ yerləşən ______ saylı qeyri-yaşayış sahəsinin icarəyə verilməsi ilə bağlı biz aşağıda imza edənlər:

 

1.       ______________ oğlu/qızı (Ş/v: AZE No: _________, ____________-cu il tarixində __________ RPİ tərəfindən verilmişdir) bundan sonra “İcarəyə verən”

2.          “_________________________” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti adından ____________________________ oğlu/qızı bundan sonra “İcarəçi”

 

bu aktı tərtib etdik ondan ötrü ki, “İcarəyə verən”lə “İcarəçi” arasında bağlanmış “___” _______ 2012-ci il tarixli, ____ nömrəli “Daşınmaz Əmlakın İcarəsi Müqaviləsinə” əsasən, “İcarəyə verən” Bakı şəhəri, , ___________rayonu, _______________ yerləşən ______ saylı qeyri-yaşayış sahəsini “___” _______ 2012-ci il tarixdə “İcarəçi”nin istifadəsinə təhvil verdi, “İcarəçi” isə təhvil aldı. Təhvil verilən icarə predmeti aşağıdakılardan ibarətdir:

·         _________________________________________________________________

·         _________________________________________________________________

·         _________________________________________________________________

·         _________________________________________________________________

 

Təhvil-təslim zamanı İcarə predmetinin vəziyyəti və orada olan avadanlıqlar barədə aşağıdakıları qeyd edə bilərik:

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

İcarə predmetində işıq, su və qaz sayğaclarının göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

İşıq _____________

Su ______________

Qaz______________

 

Akt Azərbaycan dilində, 2 (iki) nüsxədə tərtib edilmişdir, nüsxələrdən biri “İcarəyə verən”də, digəri isə və “İcarəçi”də saxlanılır.

Aktın doğruluğunu imzamızla təsdiq edirik.

 

Təhvil verdi:

 

İCARƏYƏVERƏN

 

                       

  Təhvil aldı:

 

    İCARƏÇİ

 

_________________________

 

İmza: ____________________

“_____________”

 

____________________________

 

 

İmza: ____________________ (m.y.)

 

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.