Tikinti-quraşdırma işlərinin ümumi jurnalı

 

 

Tikinti-quraşdırma işlərinin

ÜMUMİ  JURNALI № ______

 

Obyekt________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

(tikilən  obyektin təsdiq olunmuş layihə və müqavilə  sənədlərində  qəbul edilmiş  adı)

 

Obyektin ünvanı ________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

(rayon,şəhər, qəsəbə,kənd, məntəqə, küçə, məhəllə,  ev)

 

Bina, qurğu ____________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

(obyektin tərkibində tikilən bina və ya qurğunun adı)

 

Sifarişçi _______________________________________________________________

( sifarişçinin (hüquqi və ya fiziki şəxs) adı və ünvanı,

______________________________________________________________________

məs’ul şəxsin adı, soyadı və imzası )

Podratçı______________________________________________________________

(podratçı təşkilatın adı və ünvanı, bina və ya  qurğunun tikintisi və ümumi

______________________________________________________________________

jurnalın aparılması  üzrə podratçının məs`ul şəxsinin  adı, soyadı və imzası)

 

 

Layihəçi ______________________________________________________________

(layihəçinin  (hüquqi və ya fiziki şəxs)  adı və ünvanı,

 

(layihənin baş mühəndisinin adı, soyadı və imzası)

Nəzarətçi _____________________________________________________________

(müqavilə üzrə tikilən obyektə nəzarət aparacaq (hüquqi və ya fiziki şəxs)

______________________________________________________________________

təşkilatın  adı və ünvanı, məs’ul şəxsin adı, soyadı və imzası )

Obyektin layihəsi_______________________________________________________

(layihəni təsdiq edən  (hüquqi və ya fiziki şəxs) təşkilatın adı,

______________________________________________________________________

qərarın (sərəncamın,əmrin) tarixi və nömrəsi, məs’ul şəxsin  adı, soyadı, imzası və tarix )

 

tərəfindən təsdiq edilmişdir.

 

İşlərin başlanması:

 

Müqavilə üzrə  ______________________________

 

Faktiki  olaraq _____________________________

 

İşlərin sonu (istismara qəbul edilmə vaxtı) :

 

Müqavilə üzrə  ______________________________

 

Faktiki olaraq  _____________________________

 

Subpodratçı təşkilatlar və onların yerinə yetirdiyi işlər :

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

jurnalın titul vərəqəsində olan dəyişikliklər haqda qeydlər________________________

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

jurnalı verən podratçı təşkilat _____________________________________________

 

______________________________________________________________________

(podratçı təşkilatı rəhbərinin  vəzifəsi  adı,  soyadı,  imzası)

«_____» _________________ il

(verilmə tarixi)                                      (Podratçı təşkilatın möhürü)

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.