Tələbin həcminin azaldılması barədə ərizə

___________ Rayon Məhkəməsinin hakimi

cənab ________________________

 

___________________ saylı iş üzrə iddiaçı

Flankəs Flankəsova Flankəs qızı tərəfindən

 

 

Ə R İ Z Ə

(tələbin həcminin azaldılması barədə)

 

Bildirirəm ki, mən, Flankəs Flankəsova Flankəs qızı, borc tələbinə dair 00.00.2012-ci il tarixli iddia ərizəsi ilə ___________ Rayon Məhkəməsinə müraciət edərək, cavabdeh _________________________ oğlundan 00.00. 2011-ci il tarixli borc müqaviləsi üzrə 1000 (bir min) manat pulun və ödənilmiş 20 (iyirmi) manat dövlət rüsumunun tutulmasını xahiş etmişəm. Məhkəmə prosesi getdiyi dövrdə _________________________ oğlu mənə 100 (bir yüz) manat pul ödəmişdir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 53-cü maddəsinə əsasən iddiaçı məhkəmə tərəfindən qətnamə qəbul edilənə kimi iddianın əsasını və ya predmetini dəyişməyə, iddia tələbinin həcmini artırmağa və ya azaltmağa haqlıdır.

Odur ki, yuxarıda qeyd edilənləri və MPM-nin 53-cü maddəsinin tələblərini nəzərə alaraq Sizdən,

  

XAHİŞ EDİRƏM:

 

00.00. 2012-ci il tarixli iddia ərizəsinin tələb hissəsini aşağıdakı redaksiyada qəbul edəsiniz:

-          “Cavabdeh _________________________ oğlundan 00.00. 2011-ci il tarixli borc müqaviləsi üzrə 900 (doqquz yüz) manat pulun və ödənilmiş 20 (iyirmi) manat dövlət rüsumunun tutulması barədə qətnamə qəbul edəsiniz”.

 

Tarix:                                                    

İmza:     İddiaçı Flankəs Flankəsova Flankəs qızı  _______________________________

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.