Təqsirləndirilən, şübhəli şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

______________________ şəxsin  hüquqi varisi qismində tanınma haqqında

                                                               təqsirləndirilən, şübhəli

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CM-nin _________________ mad. ilə nəzərdə

 

tutulan cinayəti törətmiş təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs _________________________________

soyadı, adı, atasının adı

ölməsi ilə əlaqədar onun yaxın qohumu _____________________________________________

qohumluq dərəcəsi, soyadı, adı, atasının adı

istintaq orqanına müraciət edərək təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquq və vəzifələrinin həyata keçirilməsini öz üzərinə götürmək istəyini bildirmiş və təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisi qismində tanınmasını xahiş etmişdir.

_____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisi qismində tanımaq üçün əsaslar

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, (90), 91 və 106-1-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.         __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs ___________________________ hüquqi varisi qismində tanınsın.

soyadı, adı, atasının adı

2.        Qərar __________________________________ elan edilməklə, hüquq və vəzifələri

hüquqi varisin adı, soyadı

izah olunsun.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.