Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                         __________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

___________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

            Cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CM-nin _________________ mad. ilə nəzərdə

tutulan cinayəti törətmiş təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs ________________________________

soyadı, adı, atasının adı

ölməsi ilə əlaqədar onun yaxın qohumu _____________________________________________

qohumluq dərəcəsi, soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixli qərarla təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisi qismində tanınmışdır.

_____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi üçün əsaslar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, (90), 91, və 106-1.6-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.         __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

 cinayət prosesində təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs _____________________________________

soyadı, adı, atasının adı

hüquqi varisi qismində iştirakına xitam verilsin.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.