Təqsirləndirilən şəxsə ittihamın elan edilməsi, hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə barədə qərarın surətinin, hüquq və vəzifələrinə dair yazılı bildirişin verilməsi haqqında Protokol

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
təqsirləndirilən şəxsə ittihamın elan edilməsi, hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə barədə qərarın surətinin, hüquq və vəzifələrinə dair yazılı bildirişin verilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85 və 223-225-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, __________________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş ___________________________________________ onun müdafiəçisi ___________________

soyadı, adı, atasının adı

hüquq məsləhətxanasının vəkili ___________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

qanuni nümayəndəsi ___________________________________________________ iştirakı ilə

soyadı, adı, atasının adı

Azərbaycan Respublikası CM-nin ______________________________________ mad. ilə nəzərdə tutulan ittihamı elan etdim, bu barədə qərarın ___________ dilində _____ qrafikası ilə tərtib olunmuş _____ vərəqdən ibarət surətini ona verdim, habelə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 91-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrini izah etməklə bu barədə __________________________________________________ dilində ____________ qrafikası

azərbaycan dilində, təqsirləndirilən şəxsin ana dilində və ya bildiyi başqa dildə

ilə tərtib edilmiş yazılı bildirişi ona təqdim etdim.

Qərarın surətini və yazılı bildirişi aldım, hüquq və vəzifələrim izah edildi:

 

Təqsirləndirilən şəxs:                                                                                           _____________________

                                                                                                             imza                                        adı, soyadı              

 

Qanuni nümayəndə:                                                                                _____________________

                                                                                                             imza                                        adı, soyadı              

 

Müdafiəçi:                                                                                                              _____________________

                                                                                                             imza                                        adı, soyadı              

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.