Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında Təqdimat

 

                                                                                                              ______________________________________

məhkəmə orqanının adı

                                                                                  ______________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

_____________________ nömrəli cinayət işi üzrə

 

 

Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında

T Ə Q D İ M A T

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________________ mad. ilə istintaq olunan ________________ nömrəli cinayət işi üzrə _________________________________________

 ___________________________________________________________________________

istintaq orqanı, ibtidai araşdırmanı aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

təqsirləndirilən şəxs ____________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

barəsində həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında ________________________ 20 ____ il tarixli vəsatətinə baxaraq müəyyən etdim ki, ________________________________

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsin törətdiyi cinayətin mahiyyəti, müəyyən olunmuş hallar,

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

edilmiş istintaq hərəkətlərinin şərhi, elan olunmuş ittiham, qətimkan tədbirinin seçildiyi tarix,

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

icra olunmalı istintaq hərəkətləri,  qətimkan tədbirinin uzadılmasının əsasları və nəzərə alınmalı hallar,

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

müstəntiqin vəsatətinə münasibət

____________________________________________________________________________

 

Təqsirləndirilən şəxs_____________________________________________________

soyadı,adı,atasının adı

qanuna zidd davranışının qarşısının alınması zərurətini, ona istinad edilən əməlin xarakterini və ağırlıq dərəcəsini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası CPM-in 84.5.11, 158, 159._____ və 446-cı maddələrinin tələblərini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

 _________________ nömrəli cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CM-in ___________________

mad. ilə təqsirləndirilən şəxs, ___________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsin anadan olduğu il, ay, gün və yer,

___________________________________________________________________________________

vətəndaşlığı, təhsili, iş yeri,məhkumluğu,

___________________________________________________________________________________

yaşadığı və ya qeydiyyatda olduğu yer, soyadı,adı, atasının adı,

həbsdə saxlanılması müddətinin ___________ ay, __________ ayadək, yəni ______________________ 20 ____ il tarixədək uzadılması barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

 

Qoşma: vəsatət _____ vərəqdə.

 

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.