Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında Vəsatət

 

_____________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin

_____________________________________

vəzifəsi rütbəsi soyadı, adı, atasının adı

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə

 

 

Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_________________________________________________________________________________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsin törətdiyi cinayətin mahiyyəti, müəyyən olunmuş hallar,

____________________________________________________________________________

edilmiş istintaq hərəkətlərinin şərhi, elan olunmuş ittiham, qətimkan tədbirinin seçildiyi tarix,

____________________________________________________________________________

icra olunmalı istintaq hərəkətləri, qətimkan tədbirinin uzadılmasının əsasları və nəzərə alınmalı hallar

Təqsirləndirilən şəxs______________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

qanuna zidd davranışının qarşısının alınması zərurətini, ona istinad edilən əməlin xarakterini və ağırlıq dərəcəsini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası CPM-in 85.2.5, 158, 159._____ və 446-cı maddələrinin tələblərini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

_____________ nömrəli cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________ mad. ilə təqsirləndirilən şəxs __________________________________

təqsirləndirilən şəxsin anadan olduğu il, ay, gün və yer,

____________________________________________________________________________

vətəndaşlığı, təhsili, iş yeri, məhkumluğu

____________________________________________________________________________

yaşadığı və ya qeydiyyatda olduğu yer, soyadı,adı, atasının adı

həbsdə saxlama müddətinin ___________ ay, __________ ayadək, yəni ______________________ 20 ____ il tarixədək uzadılması məsələsinə baxılmasına dair ____________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

Qoşma: vəsatət _____ vərəqdə.

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.