Tərcüməçi təyin edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
tərcüməçi təyin edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il              ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_________________________________________________________________________________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ tərcüməçi təyin edilməsinin zəruriliyinin əsasları __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 99-cu maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı

_____________________________________________________________________________

tərcüməçi qismində təyin edilsin

2.        Qərar ________________________________________________elan edilməklə,

tərcüməçinin soyadı, adı, atasının adı

hüquq və vəzifələri izah olunsun və o, Azərbaycan Respublikası CM-nin 297-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyəti barədə xəbərdar edilsin.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

 

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.