Təşkilatın zaminliyinə vermək haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
təşkilatın zaminliyinə vermək haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 167 və 168-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, _____________ nömrəli cinayət işi üzrə öz nüfuzu və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında depozitə keçirdiyi 1100 AZN pul məbləği ilə təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışlarına vaxtında gələcəyinə və digər prosessual vəzifələri yerinə yetirəcəyinə zamin durması haqqında yazılı öhdəliyi daxil olmuş____________________________________________________________

                                                                                              təşkilatın adı

nümayəndəsi __________________________________________________________________

 vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________ mad. ilə təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs ____________________________________________________________ barəsində təşkilatın

soyadı, adı, atasının adı

zaminliyi qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair ______________________ 20 ____ il tarixli qərarın surətini təqdim etməklə, təşkilatın təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin ictimai qaydaya riayət edəcəyi, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışlarına gələcəyi və digər prosessual vəzifələri icra edəcəyi də daxil olan müvafiq davranışlarını təmin etmək vəzifəsini daşıdığı, cinayət işi üzrə icraatın istənilən anında zaminlikdən imtina etmək, təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş yeni və ya daha ağır əməldə ittiham edildiyi, zaminliyin qəbulu anında bilmədiyi və bilməsi mümkün olmadığı əhəmiyyətli halların aşkar olunduğu, fəaliyyətinə xitam verildiyi, təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin başqa yerə getməsi və ya başqa təşkilata keçməsi üzündən onun sonrakı davranışına görə cavab vermək imkanının olmadığı, cinayət prosesini həyata keçirən orqan qətimkan tədbirini təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin müvafiq davranış qaydalarını pozması ilə əlaqədar olmayan səbəbdən dəyişdirdiyi, qətimkan tədbirini ləğv etdiyi hallarda cərimənin təmin olunması üçün qoyulmuş pul məbləğini cinayət prosesini həyata keçirən orqandan geri almaq, təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin müvafiq davranışının təmin olunmasına dair öhdəliyi yerinə yetirmədiyi və zaminlikdən özbaşına imtina etdiyi hallarda qoyduğu pul məbləğinin dövlət nəfinə keçirilməsinə dair cinayət prosesini həyata keçirən orqanın qərarından şikayət vermək hüququna malik olduğu izah edildi.

Təşkilatın nümayəndəsi ___________________________________________ bildirdi ki,

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

təşkilatın öz xahişini təsdiq və ya ondan imtina etməsi barədə rəyi

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Təşkilatın nümayəndəsi:                                                                 _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.