Tutulmuş şəxsin azad edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

tutulmuş şəxsin azad edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə _____________________________________ Azərbaycan Respublikası

soyadı, adı, atasının adı

CM-nin ___________________________________________ mad. ilə nəzərdə tutulan cinayəti

törətməkdə şübhəli şəxs qismində ______________________ 20 ____ il tarixdə tutulmuşdur.

_____________________________________________________________________________

tutulmuş şəxsin azad edilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 90 və 153-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il

tarixdə, saat________ ________ dəqiqədə tutulmuş ___________________________________ _____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti, məhkumluğu,

__________________________________________________________________ azad edilsin.

iş yeri, vəzifəsi, məşğuliyyət növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

2.        Qərar icra olunması üçün dərhal _______________________________ göndərilsin.

                                                                                                                                 şəxsin saxlanıldığı yer

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.