Uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinətə dair Protokol

Cəmiyyətin müavinəti təyin edən komissiyanın

 __ №-lı PROTOKOLU

 

 

Bakı şəhəri                                                                                     10.12.20__-ci il

 

 

İŞTİRAK EDİRDİLƏR:

 

1.

Komissiyanın Sədri

-

 

 

2

Komissiyanın üzvü(ləri)

-

 

 

 

 

GÜNDƏLİKDƏKİ  MƏSƏLƏ:

 

                                                         Birinci məsələ üzrə:

                                                                            Dinlənildi:

1.    __________________________ çıxışı. ___________________________ qızının ___________20__-cı il tarixindən _____________20__-cü il tarixinədək, uşağa qulluqdan ötəri qismən ödənişli məzuniyyətdə olduğunu vurğuladı.

2.    Çıxış edən adı qeyd olunan Cəmiyyətin işçisinə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə çatana qədər uşağa qulluqla əlaqədar, uşağın yaş yarımınadək 40 (qırx) manat, yaş yarımından 3 yaşınadək 25 (iyirmi beş) manat məbləğində müavinət təyin edilməsini bildirdi.

QƏRARA ALINDI:

 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə çatana qədər uşağa qulluqla əlaqədar,

_______________________ qızının _______________ 20__-cı il tarixində doğulmuş uşağına görə 00.00.20__-00.00.20__ ayı üçün 30  (otuz) manat məbləğində müavinət ödənilsin.

Qərar yekdilliklə qəbul olundu.

1.

Komissiyanın Sədri

-

 

 

 

2

 

Komissiyanın üzvü(ləri)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.