Üzləşdirmə haqqında protokol

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
üzləşdirmə haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

 

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85 və 235-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, ____________________ nömrəli cinayət işi üzrə _________________

_____________________________________________________________________________ üzləşdirilən şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, onların doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı,

_____________________________________________________________________________

təhsili, ailə vəziyyəti, iş yeri, məşğuliyyəti və ya vəzifəsi, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

arasında ______________________________________________________________________

üzləşdirmədə iştirak edən digər şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, onların

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il,ay,gün və yer,vətəndaşlığı, təhsili, iş yeri, məşğuliyyət növu və ya vəzifəsi,

_____________________________________________________________________________

faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

iştirakı ilə üzləşdirmə apardım.

Üzləşdirmə zamanı ______________________________________________________

video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edilib–edilməməsi barədə qeyd

Üzləşdirilən _____________________________________________________________

                                                            şahidin (zərər çəkmiş şəxsin) soyadı, adı,atasının adı

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 95 (87) maddəsində nəzərdə tutulan huquq və vəzifələri, o cümlədən özünün və yaxın qohumlarının əleyhinə ifadə verməmək hüququ izah olundu, həmçinin bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 297-ci maddəsi və ifadə verməkdən imtina etməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 298-ci maddəsi ilə məsuliyyət daşıması barədə xəbərdarlıq edildi.

                                                                                                                                                _____________________

                                                                                                                imza                                                         adı, soyadı                                                                                                                                                                                                _____________________

                                                imza                                                         adı, soyadı               

 

Üzləşdirilən _____________________________ sual: ___________________________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

üzləşdirilən şəxslərin bir-birini tanıyıb-tanımaması və onların münasibətləri barədə

Cavab: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Üzləşdirilən _____________________________ sual: ___________________________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

üzləşdirilən şəxslərin bir-birini tanıyıb-tanımaması və onların münasibətləri barədə

Cavab: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Üzləşdirilən _____________________________ sual: ___________________________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

aydınlaşdırılması üçün üzləşdirmənin aparıldığı işin halları üzrə növbə ilə ifadə vermək təklif olunur

_____________________________________________________________________________

Cavab: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Üzləşdirilən _____________________________ sual: ___________________________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

aydınlaşdırılması üçün üzləşdirmənin aparıldığı işin halları üzrə növbə ilə ifadə vermək təklif olunur

_____________________________________________________________________________

Cavab: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Üzləşdirilən ________________________ üzləşdirilən ______________________ sualı:

adı, soyadı                                                                                    adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

Cavab: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Üzləşdirilən şəxslərin bir-birinə sualları: ______________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd 

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Üzləşdirilən şəxslər:                                                                         _____________________

imza                                         adı, soyadı

                                                                                                            _____________________

imza                                         adı, soyadı

 

İştrak edən şəxslər:                                                                            _____________________

imza                                         adı, soyadı

                                                                                                            _____________________

imza                                         adı, soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                          _____________________

imza                                         adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.