Üzləşmə aktı

Növ: 

 

 ÜZLƏŞMƏ AKTI

 

Bakı şəhəri,                                                                                  "__" ________ 20__

 

Biz aşağıda imza edənlər, “______________” MMC-nin satış müfəttişi _________________ (bundan sonra müştəri) bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, _______ bu aktda qeyd edilən satış mefəttişlərindən və satış təmsilçilərindən satıb pulunu ödəmək şərtilə ______ manat məbləğində malı qəbul etmiş, dəyərini hal-hazırki tarixidək “_____________” MMC-yə ödəməmişdir.

_____________ bildirmişdir ki, qəbul etdiyi ______ manat məbləğində malı başqa ticarət obyektlərinə vermişdir.

Aktın doğruluğunu imzalarımızla təsdiq edirik.

Müştərinin soyadı, adı, atasının adı: ______________________İmzası:______

Pasport N:

Doğulduğu yer və tarix:

Qeydiyyatda olduğu ünvan:

Yaşadığı ünvan:

Tel/Faks:

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.