Vəkilin cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından imtina edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
vəkilin cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından  imtina edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

______________________________________________________________________________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ vəkilin cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından imtina edilməsinin əsasları ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, ___________________

92.7, 92.8 və ya 114

maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        _______________ nömrəli cinayət işi üzrə _____________________________ şəxs

təqsirləndirilən və ya şübhəli

_____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

vəkilin iş yeri, soyadı, adı, atasının adı

cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından imtina edilsin.

2.        Qərarın surəti vəkil ____________________ və _____________________________

adı, soyadı                                             aidiyyəti üzrə vəkillər qurumunun rəhbərinə

və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilsin.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

 

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.