Vəkilin cinayət prosesində müdafiəçi qismində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
vəkilin cinayət prosesində müdafiəçi qismində iştirakına xitam verilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

vəkilin cinayət prosesində müdafiəçi qismində iştirakına xitam verilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 92.16.1 və 92.16.2-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

 

1.        _______________ nömrəli cinayət işi üzrə ____________________________  şəxsin

təqsirləndirilən və ya şübhəli

__________________________________ vəkili _____________________________________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

iş yeri, soyadı, adı, atasının adı

cinayət prosesində müdafiəçi qismində iştirakına xitam verilsin.

2.        Qərarın surəti müdafiəçi ________________________________________________

adı, soyadı             və aidiyyəti üzrə vəkillər qurumunun rəhbərinə

və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilsin.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

 

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.