Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə dair ərizə

 

_______________ notariat kontoruna

 

____________________________________

 

_____________________________ yaşayan

 

___________________________ tərəfindən

 

 

Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə dair

Ə  R  İ  Z Ə

 

Mən, __________________________________________________________ yaşamış

(sonuncu yaşayış yeri)

və «____» ___________ _____ ildə vəfat etmiş  ________________________________

                                                                        (qohumluğu)

___________________________________________________________

 (soyadı,  adı,  atasının adı)

qalmış miras əmlakı qəbul edirəm.

 

Miras əmlak  ____________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________  ibarətdir.

 

Miras qoyanın Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1159-cu maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş başqa vərəsələrinin olub-olmaması barədə məlumat verməyimin zəruriliyi dövlət notariusu tərəfindən mənə izah edildi.

Bildirirəm ki, məndən başqa aşağıdakı vərəsələr vardır:

 

Sıra №-si

Adı, atasının adı və soyadı

Miras qoyanla qohumluğu

Ünvanı

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

Göstərilən əmlakdan mənə çatası paya (qanun və ya vəsiyyətnamə üzrə, məcburi paya) vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə verməyinizi xahiş edirəm.

Aşağıdakı sənədləri təqdim edirəm:

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

«____» ___________ 20____  il                    İmza: ______________________________

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.