Xarici dövlətdə qərarın tanınması və icrasına dair

______________________

(dövlətin adı)

səlahiyyətli məhkəməsinə

 

Azərbaycan Respublikası, ____________şəhər/rayon,
______________  ünvanda yaşayan

(soy adı, adı, atasının adı )

tərəfindən

 

V Ə S A T Ə T

Bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasının ______________  məhkəməsi

(şəhər/rayon)

tərəfindən ________ qərar çıxarılmışdır. Həmin qərar ilə__________________

(tarixli)                                                          (işin mahiyyəti və məzmunu

______________ qət edilmişdir. Qeyd olunan qərar ________ tarixdə hüquqi

barədə qısa məlumat)

qüvvəyə minmişdir.

Cavabdeh _________________________ ünvanda yaşadığı üçün qərarın

(cavabdehin dəqiq ünvan)

icrası mümkün olmamışdır (və ya qismən icra olunmuşdur).

Göstərilənləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının ______________  məhkəməsinin ________ tarixli qərarının _______________

(şəhər/rayon)                                                                                   (dövlətin adı)

ərazisində tanınması və məcburi icrasına dair qərar çıxarılmasını xahiş edirəm.

(qərar üzrə pul vəsaitinin ödənilməsi nəzərdə tutulubsa göstərilən formaya tələbkarın bank hesabının rekvizitlərini əks etdirən məlumat əlavə olunmalıdır)

Hörmətlə,

S.A.A.

(tarix)

Qeyd: göstərilən forma doldurularaq qərar çıxaran məhkəməyə təqdim olunmalı və sorğu edilən dövlətin dilinə tərcümə olunmalıdır.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.