İş yerində əmək şəraitinin qiymətləndirilməsi cədvəli

 

 

  İş yerində əmək şəraitinin qiymətləndirilməsi cədvəli

 

Müəssisə................................................................................................... ......................................

İstehsalat................................................. sex........................................... ......................................

Məntəqə................................................ peşə(vəzifə

Oxşar yerlərin miqdarı ...............................................İşçilərin sayı....................................................

    o cümlədən

    fəhlələr .........................................................

    onlardan qadınlar.........................................

 

 

 

İş şəraitinift.

amilləri

TBH, SBH x)

normativi

Amillərin durumu (vəziyyəti)

   X

dərəcə bal

T

X faktiki bal

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

6

7

1 .Zərərli kimyəvi maddələr,

mq/m3.................................................................................................................................................

1-ci sinif təhlükəli ............................................................................................................................

2-ci sinif təhlükəli.............................................................................................................................

3-cü sinif təhlükəli     .....................................................................................................................

 

2.   Toz,mq/m3 .........................................................................................................................................

3.   Səs-küy ,dBA ....................................................................................................................................

4.      Titrəmə,dB.........................................................................................................................................

5.      İnfra-qırmızı şüalanma,VT\m2......................................................................................................

6.      tonlaşmamış şüalanma,

YT(yüksək tezükli,) VT\m2 ..................................................................................................................

ÜYT (ultra yüksək tezl.)VT/m2 ............................................................................................................

ƏYT (ən yüksək tezlikli)mk BT/m .....................................................................................................

7.İş yerində (binada) havanın temperaturu, S° .................................................................................

8 .Əməyin ağırlığı  .................................................................................................................................

     və s ................................................................................................................................................

İstehsalat mühitinin amillərinin cəmi (Xfakt)bal            ..............................................................................

Əmək şəraitinə görə tarif (vəzifə) maaşın artım əmsalın miqdarı, ................................................

Cədvəlin icraçısının imzası  .................................................................................................................

Sex, məntəqə rəisinin imzası  ...............................................................................................................

Doldurma tarixi  ....................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TBH-toplanmanın buraxıla bilən həddi

SBH-səviyyənin buraxıla bilən həddi

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.