Zərər cəkmiş şəxsi, mülki iddiaçını, mülki cavabdehi və onların nümayəndəsini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
____________________________________________________

zərər cəkmiş şəxsi, mülki iddiaçını, mülki cavabdehi və onların nümayəndəsini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 285-287-ci maddələrinin tələblərinə əsasən həmin protokolu tərtib etdim ondan ötrü ki, _____________________________________ Azərbaycan

təqsirləndirilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı

Respublikası CM-nin ________________________________ mad. ilə təqsirləndirilməsinə dair

 

_______________________________ nömrəli cinayət işinin _______ cild ________ vərəqdən _____________________________________________________________________________

hər bir cilddə vərəqlərin sayı 

ibarət olan bütün materiallarını tikilmiş və nömrələnmiş halda, həmçinin istintaq hərəkətlərinin

protokollarına əlavələri, iş üzrə maddi sübutları ______________________________________

konkret adları sadalamaqla,

_____________________________________________________________________________

tanış olma yeri

tanış olmaq üçün _____________________________________________________________və

zərər cəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixli _______________ nömrəli order və ______________________ 20 ____ il tarixli etibarnamə əsasında işə buraxılmış nümayəndəsi ___________________________________________ eləcə də _________________________

soyadı, adı, atasının adı                                                                                                          digər iştirakçılar barədə məlumatlar

_____________________________________________________________________________

təqdim etdim.

_____________________________________________________________________________

zərər cəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin və onların nümayəndəsinin, digər iştirakçıların soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

 

cinayət işinin materialları ilə saat _____:______ dəqiqədən saat _____:______ dəqiqəyə qədər olan müddətdə tanış oldular.

            İşdə olan maddi sübutlar və texniki vasitələrlə qeydə alınmış məlumatlar nümayiş

_____________________________________________________________________________

etdilirib-etidirilməməsi barədə qeyd

Cinayət işinin materialları ilə tanış olan _______________________________________

adı, soyadı

tərəfindən ____________________________________________________________________

cild və iş vərəqləri göstərilməklə sənədlərin surəti, çıxarışlar, maddi sübutların fotoşəkilləri barədə qeyd

_____________________________________________________________________________

götürüldü.

_____________________________________________________________________________

zərər cəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin və onların nümayəndəsinin, digər iştirakçıların soyadı, adı, atasının adı

cinayət işinin bütün materialları, istintaq hərəkətləri protokollarına əlavələr, iş üzrə maddi sübutlarla tanış olduqdan sonra bildirdi ki, __________________________________________

verilmiş vəsatətlər və qeydlər

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

 

___________________________                                                         _____________________

zərər cəkmiş şəxs, mülki iddiaçı, mülki cavabdeh                                    imza                                                      adı, soyadı              

                                                                                                                                            

Nümayəndə:                                                                                                                _____________________

                                                                                                             imza                                                       adı, soyadı                              

İştirak edən şəxslər:                                                                                               _____________________

                                                                                                             imza                                                       adı, soyadı                                                                                                                                                                            _____________________

                                                                                                             imza                                                       adı, soyadı                              

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.