Zərər çəkmiş şəxsin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

 Q Ə R A R
zərər çəkmiş şəxsin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_______________________________________________________________________________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixli qərarla zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmışdır.

_____________________________________________________________________________

şəxsin cinayət prosesində zərər çəkmiş şəxs qismində iştirakına xitam verilməsinin əsasları

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 87.5-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ____________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin, soyadı, adı, atasının adı

cinayət prosesində zərər çəkmiş şəxs qismində iştirakına xitam verilsin.

2.        Qərar_______________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

elan edilsin.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                                 

 

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.