Zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi haqqında

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L

zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

dindirmə aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 227-231-ci maddələrinin tələblərinə riayət etməklə zərər çəkmiş şəxsi dindirdim.

Dindirmədə iştirak edən şəxslər _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dindirmə zamanı video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitələrdən ______ _____________________________________________________________________________

istifadə edilib–edilməməsi barədə qeyd

 

DİNDİRİLƏN  ŞƏXS  HAQQINDA  MƏLUMATLAR:

 

1.Soyadı, adı, atasının adı _______________________________________________________

2. Doğulduğu il, ay, gün _________________________________________________________

3. Doğulduğu yer ______________________________________________________________

4. Vətəndaşlığı ________________________________________________________________

5. Ailə vəziyyəti _______________________________________________________________

6. Təhsili _____________________________________________________________________

7. İş yeri, məşğuliyyət növü və vəzifəsi ____________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer, telefön №-si ____________________________

___________________________________________________________________________

9. Şəxsiyyətini müəyyən edən sənəd _______________________________________________

kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir

10. Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxslə münasibəti ______________________________________

___________________________________________________________________________

 

İmza _____________________

 

Mənə Azərbaycan Respublikası CPM-in 19, 20 və 87-ci maddələrində nəzərdə tutulan:

zərər çəkmiş şəxsin və ya şahidin dindirilməsi zamanı cinayət prosesini həyata keçirən orqanın həmin şəxslərin nümayəndə qismində dəvət etdikləri vəkilin onların yanında olmasını qadağan etməyə hüququ olmaması;

heç kəs şəxsən özünün və yaxın qohumlarının əleyhinə ifadə verməyə məcbur edilə bilməz və buna görə hər hansı təqibə məruz qala bilməməsi;

ibtidai araşdırma və ya məhkəmə baxışı zamanı özünü, yaxud yaxın qohumlarını cinayət törətməkdə ifşa edən məlumatları verməsi təklif olunan şəxs bunun özü üçün hər hansı mənfi hüquqi nəticə verə biləcəyindən qorxmadan ifadə verməkdən imtina etməyə haqlı olması;

ittihamın mahiyyətini bilmək;

ifadə vermək;

izahat vermək;

cinayət işinə əlavə olunması və məhkəmə iclasında tədqiq edilməsi üçün materiallar təqdim etmək;

etirazlar etmək;

vəsatətlər vermək;

məhkəmə istintaqı başlananadək hər an onun xüsusi ittihamçı qismində tanınmasını tələb etmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanların hərəkətlərinə qarşı öz etirazını bildirmək və həmin etirazın istintaq və ya digər prosessual hərəkət protokollarında qeyd olunmasını tələb etmək;

iştirak etdiyi istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolları ilə tanış olmaq və protokoldakı yazıların düzgünlüyü və tamlığı barədə qeydlər vermək;

istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə iştirak edərkən, habelə məhkəmə iclasında qeyd olunması zəruri olan halların protokolda öz əksini tapmasını tələb etmək;

məhkəmə iclasının protokolu ilə tanış olmaq və ona qeydlərini vermək;

ibtidai istintaq başa çatdığı, o cümlədən cinayət işinin icraatına xitam verildiyi andan işin materialları ilə tanış olmaq, ona aid zəruri sənədlərin surətlərini çıxarmaq;

birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin iclaslarında və işin materiallarının tədqiqində iştirak etmək;

birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin iclaslarında nümayəndəsi olmadıqda nitq və replika söyləmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən qəbul edilmiş, onun hüquq və qanuni mənafeyinə toxunan qərarlar haqqında həmin orqan tərəfindən məlumatlanmaq və onun xahişi ilə bu qərarların surətini əldə etmək;

cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə və cinayət təqibinin rədd olunması barədə qərarların, ittiham aktının, hökmün və ya məhkəmə qərarlarının surətlərini almaq;

təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmənin qərarlarından və hərəkətlərindən, o cümlədən hökmdən və məhkəmənin digər qərarlarından apellyasiya, kassasiya və ya əlavə kassasiya şikayəti vermək;

xüsusi ittiham qaydasında cinayət təqibini həyata keçirərkən təqsirləndirilən şəxslə barışmaq;

cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən onun nəzərinə çatdırılmış məlumatlardan və ya cinayət prosesi iştirakçılarının şikayətlərindən ona məlum olmuş hallara etirazını bildirmək;

onun şikayəti ilə cinayət işinə kassasiya, əlavə kassasiya qaydasında və ya hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı yeni hallar və yeni açılmış hallar üzrə baxılmasında, yaxud cinayət prosesinin digər iştirakçısının şikayətinə etirazı olduqda iştirak etmək; 

cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməl nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə qanunla müəyyən edilmiş kompensasiyanı dövlət hesabına almaq;

cinayət işi üzrə icraat zamanı sərf edilmiş xərclərin ödənilməsinə və cinayət prosesini həyata keçirən orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə kompensasiya almaq;

cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən maddi sübut qismində və ya digər əsaslarla götürülmüş əmlakı, ona məxsus rəsmi sənədlərin əslini geri almaq;

cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlləri törətmiş şəxsdən ona məxsus əmlakı geri almaq;

nümayəndəyə malik olmaq və onun səlahiyyətlərinə xitam vermək;

özü və ya nümayəndəsi tərəfindən verilmiş hər hansı şikayətdən, o cümlədən ona qarşı cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməllərin törədilməsi haqqında şikayətdən imtina etmək;

nümayəndəsi vasitəsi ilə öz hüquqlarından istifadə etmək və vəzifələrini yerinə yetirmək;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək hüquqlarım,

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışı ilə gəlmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə ifadə vermək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə müqayisəli tədqiqat aparılmaq üçün onda olan əşyaları, sənədləri və nümunələri təqdim etmək;

onun barəsində cinayətin törədilməsi ehtimal edilən cinayət işi üzrə cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə müayinədən keçmək;

hadisəni düzgün dərk edib yenidən təsvir etmək qabiliyyətindən şübhələnməyə əsaslar olduqda, bu halların müəyyən edilməsi üçün cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə ambulator ekspertizadan keçmək;

təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmə iclasında sədrlik edənin göstərişlərinə tabe olmaq;

məhkəmə iclasında sədrlik edənin icazəsi olmadan fasilə elan olunanadək məhkəmənin iclas zalını tərk etməmək;

məhkəmə iclasında qaydaya riayət etmək;

şəxsi həyatın toxunulmazlığına, ailə, dövlət, peşə, kommersiya və qanunla qorunan digər sirlərə toxunan hallar barədə məlumatları yaymamaq;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək vəzifələrim izah edildi.

Həmçinin bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-in 297-ci maddəsinin və ifadə verməkdən imtina etməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-in 298-ci maddəsi ilə məsuliyyət daşımağım barədə xəbərdar edildim, ifadəmi _____________________ dilində vermək istəyirəm.

 

İmza _____________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dindirdi:

 

                                                                                                                                                                _____________________

                                                imza                                                         adı, soyadı               

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.