Zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində tanınma haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

___________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Həmin cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmış __________________________________________________ istintaqa

soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixli ərizəsini və notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnaməni təqdim edərək _______________________________________ onun nümayəndəsi

nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı

qismində tanınmasını xahiş etmişdir.

____________________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində tanımaq üçün əsaslar

____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 87, 102, 119 və 120-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________ zərər çəkmiş şəxs _________________________

adı, soyadı

__________________________ nümayəndəsi qismində tanınmaqla ona hüquq və vəzifələri izah edilsin.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.