Sənədin adısort ascending Yüklə
ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ SİYASƏTİ
File ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ SİYASƏTİ
Əşyanın tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol
File Əşyanın tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol
Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (lizinq)
File Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (lizinq)
Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (avtomobil krediti)
File Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (avtokredit)
Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası
File Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası
Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisinin Vəzifə Təlimatı
Microsoft Office document icon Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisinin Vəzifə Təlimatı
Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndisin (şöbə, büro müdirinin) göstərişi
File Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndisin (şöbə, büro müdirinin) göstərişi
Əməliyyat-axtarış tədbirinin keçirilməsi haqqında təqdimat
File Əməliyyat-axtarış tədbirinin keçirilməsi haqqında təqdimat
Əmək məzuniyyətinə çıxması ilə bağlı Ərizə
File Əmək məzuniyyətinə çıxması ilə bağlı Ərizə
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ilə əlaqədar
File Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ilə əlaqədar
Əmək müqaviləsinə əlavə
File Əmək müqaviləsinə əlavə
Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmr (İşdən çıxarılma)
File Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmr (İşdən çıxarılma)
Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmr (işçinin öz xahişi ilə)
File Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmr (işçinin öz xahişi ilə)
Əmək müqaviləsinin (kontraktın) forması
File Əmək müqaviləsinin (kontraktın) forması
Əmək mühafizəsi üzrə görülən işlərin uçоtu jurnalı
File Əmək mühafizəsi üzrə görülən işlərin uçоtu jurnalı
Əmrlərin qeydə alınması kitabı
File Əmrlərin qeydə alınması kitabı
Əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi
File Əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi
Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında vəsatət
File Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında vəsatət
Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında Təqdimat
File Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında Təqdimat
Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında qərar
File Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında qərar
Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında Protokol
File Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında Protokol
Əmlak tələbinə dair iddia ərizəsi (birgə əmlakın bölünməsi)
File Əmlak tələbinə dair iddia ərizəsi (birgə əmlakın bölünməsi)
Əlavə kassasiya şikayəti
File Əlavə kassasiya şikayəti
Zərər çəkmiş şəxsə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
File Zərər çəkmiş şəxsə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin, mülki cavabdehin qanuni nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol
Microsoft Office document icon Zərər çəkmiş şəxsin və s. hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol
Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, şahidin nümayəndəsinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
File Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, şahidin nümayəndəsinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi
Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında qərar
File Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar
File Zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol
File Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol
Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
File Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar
File Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi haqqında Protokol
File Zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi haqqında Protokol
Zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi haqqında
Microsoft Office document icon zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi haqqında
Zərər çəkmiş şəxsin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
File Zərər çəkmiş şəxsin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin (mülki iddiaçının, mülki cavabdehin) nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol
Microsoft Office document icon Zərər çəkmiş şəxsin (mülki iddiaçının, mülki cavabdehin) nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol
Zərər cəkmiş şəxsi, mülki iddiaçını, mülki cavabdehi və onların nümayəndəsini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında Protokol
File Cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında Protokol
Zərər çəkmiş şəxs qismində tanınma haqqında qərar
File Zərər çəkmiş şəxs qismində tanınma haqqında qərar
Yetkinlik yaşına çatmamış şahidin dindirilməsi haqqında Protokol
File Yetkinlik yaşına çatmamış şahidin dindirilməsi haqqında Protokol
Yaşayış yeri üzrə qeydiyyat haqqında Arayış
File Yaşayış yeri üzrə qeydiyyat haqqında Arayış
Yaşayış yeri haqqında Arayış
File Yaşayış yeri haqqında Arayış
Yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsinə dair iddia ərizəsi
Microsoft Office document icon Yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsinə dair iddia ərizəsi
Yaşayış minimumu barədə məktub (icra məmuruna)
File Yaşayış minimumu barədə məktub (icra məmuruna)
Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanından əmək fəaliyyətinə dair arayışın istənilməsi barədə
File Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanından əmək fəaliyyətinə dair arayışın istənilməsi barədə
Xarici dövlətdə qərarın tanınması və icrasına dair
File Xarici dövlətdə qərarın tanınması və icrasına dair
Xadimənin Vəzifə Təlimatı
Microsoft Office document icon Xadimənin Vəzifə Təlimatı
Vətəndaş qüsursuzluğuna dair Ərizə
File Vətəndaş qüsursuzluğuna dair Ərizə
Vəsatətə baxılması haqqında qərar
File Vəsatətə baxılması haqqında qərar
Vərəsəliklə bağlı ərizə (forma 3)
File Vərəsəliklə bağlı ərizə (forma 3)
Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə dair ərizə
File Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə dair ərizə
Vəkilin təqsirləndirilən şəxsə təqdim edilməsi haqqında Protokol
File Vəkilin təqsirləndirilən şəxsə təqdim edilməsi haqqında Protokol
Vəkilin şübhəli şəxsə təqdim edilməsi haqqında Protokol
File Vəkilin şübhəli şəxsə təqdim edilməsi haqqında Protokol
Vəkilin cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından imtina edilməsi haqqında qərar
File Vəkilin cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından imtina edilməsi haqqında qərar
Vəkilin cinayət prosesində müdafiəçi qismində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
File Vəkilin cinayət prosesində müdafiəçi qismində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Valideynlə uşaq arasında ünsiyyətdə olan maneənin aradan qaldırılması barədə iddia ərizəsi
File Valideynlə uşaq arasında ünsiyyətdə olan maneənin aradan qaldırılması barədə iddia ərizəsi
Valideynlik hüququndan məhrumetməyə dair iddia ərizəsi
Microsoft Office document icon Valideynlik hüququndan məhrumetməyə dair iddia ərizəsi
Üzləşmə aktı
File Üzləşmə aktı
Üzləşdirmə haqqında protokol
File Üzləşdirmə haqqında protokol
Uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinətə dair Protokol
File Uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinətə dair Protokol
Uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verilməsinə dair iddia ərizəsi
File Uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verilməsinə dair iddia ərizəsi
Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətlə bağlı Protokol
File Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətlə bağlı Protokol
Təşkilatın zaminliyinə vermək haqqında Protokol
Microsoft Office document icon Təşkilatın zaminliyinə vermək haqqında Protokol
Təsis müqaviləsi
File Təsis müqaviləsi
Tərcüməçiyə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol
File Tərcüməçiyə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol
Tərcüməçinin vəzifə təlimati
File Tərcüməçinin vəzifə təlimati
Tərcüməçi təyin edilməsi haqqında qərar
File Tərcüməçi təyin edilməsi haqqında qərar
Təqsirləndirilən, şübhəli şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar
File Təqsirləndirilən, şübhəli şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar
Təqsirləndirilən şəxsə ittihamın elan edilməsi, hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə barədə qərarın surətinin, hüquq və vəzifələrinə dair yazılı bildirişin verilməsi haqqında Protokol
File Təqsirləndirilən şəxsə ittihamın elan edilməsi, hüquq və vəzifələrinə dair yazılı bildirişin verilməsi haqqında Protokol
Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında Vəsatət
File Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında Vəsatət
Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında Təqdimat
File Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması haqqında Təqdimat
Təqsirləndirilən şəxsin hüquq və vəzifələrinə dair bildiriş
File Təqsirləndirilən şəxsin hüquq və vəzifələrinə dair bildiriş
Təqsirləndirilən şəxsin ekspertiza təyin olunmasına dair qərarla tanış edilməsi haqqında Protokol
File Təqsirləndirilən şəxsin ekspertiza təyin olunmasına dair qərarla tanış edilməsi haqqında Protokol
Təqsirləndirilən şəxsin ekspert rəyi ilə tanış edilməsi haqqında Protokol
File Təqsirləndirilən şəxsin ekspert rəyi ilə tanış edilməsi haqqında Protokol
Təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi haqqında Protokol
File Təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi haqqında Protokol
Təqsirləndirilən şəxsi və onun müdafiəçisini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında Protokol
File Təqsirləndirilən şəxsi və onun müdafiəçisini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında Protokol
Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
File Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Tələbin həcminin azaldılması barədə ərizə
File Tələbin həcminin azaldılması barədə ərizə
Təhvil-təslim aktı (icarə)
Microsoft Office document icon Təhvil-təslim aktı (icarə)
Təhsil məzuniyyətinin verilməsi barədə ərizə
File Təhsil məzuniyyətinin verilməsi barədə ərizə
Təhlükəsizlik şöbəsinin rəisinin vəzifə təlimatı
Microsoft Office document icon Təhlükəsizlik şöbəsinin rəisinin vəzifə təlimatı
Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi haqqında protokol
File Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi haqqında protokol
Tutulmuş şəxsin azad edilməsi haqqında qərar
File Tutulmuş şəxsin azad edilməsi haqqında qərar
Torpaq sahəsinin ənədləşməsinə razılıq Ərizəsi
File Torpaq sahəsinin ənədləşməsinə razılıq Ərizəsi
Töhmət verilməsi barədə
File Töhmət verilməsi barədə Əmr
Tikintisi başa çatmış obyektin istismara qəbul edilməsi haqda dövlət qəbul komissiyasının aktı
File Tikintisi başa çatmış obyektin istismara qəbul edilməsi haqda dövlət qəbul komissiyasının aktı
Tikinti-quraşdırma işlərinin ümumi jurnalı
Microsoft Office document icon Tikinti-quraşdırma işlərinin ümumi jurnalı
Tikinti üçün podrat müqaviləsi
File Tikinti üçün podrat müqaviləsi
Tikinti layihəsinin təqdim olunması barədə ərizə
File Tikinti layihəsinin təqdim olunması barədə ərizə
Texniki avadanlğın sıradan çıxaması ilə bağlı
File Texniki avadanlğın sıradan çıxaması ilə bağlı Raport
Telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi haqqında Vəsatət
File Texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi haqqında Vəsatət
Telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi haqqında Təqdimat
File Qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi haqqında Təqdimat
Tapşırıq müqaviləsi
File Tapşırıq müqaviləsi
Tam ortaqlığın Nizamnaməsi
File Tam ortaqlığın Nizamnaməsi
Tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə
File Tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə
Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında Qərar
Microsoft Office document icon Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında Qərar
Səyyar vergi yoxlaması aktına baxılma barədə Protokol
Microsoft Office document icon Səyyar vergi yoxlaması aktına baxılma barədə Protokol
Səyyar vergi yoxlaması aktı
Microsoft Office document icon syyar_vergi_yoxlamasi_akti.doc
Şəxsin tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol
File Şəxsin tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol
Şəxsin məhkum olması barədə
File Şəxsin məhkum olması barədə
Şəxsin məhkum olmaması barədə Arayış
File Şəxsin məhkum olmaması barədə Arayış
Şəxsin fotoşəkillər üzrə tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol
File Şəxsin fotoşəkillər üzrə tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol

Səhifələr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.