Ceyhun Əzizov

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti və məhkəmə aidiyyəti. Ceyhun Əzizov

 

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti və məhkəmə aidiyyəti

 

BDU-nun Cinayət prosesi kafedrasının doktorantı
Əzizov Ceyhun Həmid oğlu

Açar sözlər: silahlı qüvvələr, cinayət məcəlləsi, cinayət-prosessual məcəllə, hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər, məhkəmə aidiyyəti, hərbi məhkəmə.

Azərbaycan Respublikası xalqın və ölkənin milli maraqlarını təmin etməyə qadir müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olaraq, öz inkişafı naminə milli təhlükəsizlik siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir [4, 384]. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin tərkib hissələrindən biri də hərbi və digər sahələrdə milli maraqların təmin edilməsinə yönəlmiş Azərbaycan Respublikasının müdafiə siyasətidir.

Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda özünü öldürmə həddinə çatdırmaya görə cinayət məsuliyyətinin hüquqi-tarixi tədqiqi. Ceyhun Əzizov

 

 

Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda özünü öldürmə həddinə çatdırmaya görə cinayət məsuliyyətinin hüquqi-tarixi tədqiqi

 

Ceyhun Əzizov, BDU-nun Cinayət hüququ və

кriminоlogiya kafedrasının magistrantı

 

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu ildə qəbul edilmiş CM-də özünü öldürmə həddinə çatdırmaya görə cinayət məsuliyyəti 125-ci maddədə müəyyən olunmuşdur. Lakin, bu cinayət növü Azərbaycan cinayət qanunvericiliyi üçün yenilik olmamış, belə ki, 1922-ci, 1927-ci və 1960-cı illərdə qəbul edilmiş CM-də də özünü öldürmə həddinə çatdırmaya görə cinayət məsuliyyəti öz əksini tapmışdır. Təbii ki, hər bir cinayət qanununda bu cinayətin tərkib elementləri (əsasən obyektiv cəhəti xarakterizə edən) və məsuliyyət məsələləri bir qədər fərqlənirdi.

Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda qulluğa səhlənkar yanaşmaya görə cinayət məsuliyyətinin hüquqi-tarixi tədqiqi. Ceyhun Əzizov

 

 

Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda qulluğa səhlənkar yanaşmaya görə cinayət məsuliyyətinin hüquqi-tarixi tədqiqi

 

Ceyhun Əzizov, BDU-nun Cinayət hüququ və
кriminоlogiya kafedrasının magistrantı

 

Cərimə - cəzanın bir növü kimi. Ceyhun Əzizov

 

 

Cərimə - cəzanın bir növü kimi

 

müəllif Ceyhun Əzizov

 

1990-cı ilin avqust ayında Havanada keçirilən BMT-nin Cinayətkarlığın qarşısının alınması və cinayətkarlarla rəftar üzrə VIII Konqresi azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalara dair BMT-nin minimal standartlarını qəbul etmişdir. Minimal standartlar Tokio şəhərində yerləşən BMT-nin Asiya və Uzaq Şərq İnstitutu tərəfindən hazırlanmışdır. “Tokio qaydaları” dünya dövlətlərinə məhkumu cəmiyyətdən təcrid edilməsi ilə bağlı olmayan cəza tədbirlərinin geniş tətbiq olunmasını tövsiyyə edirdi. Bu kimi beynəlxalq aktları rəhbər tutaraq, öz milli qanunvericiliyini təkmilləşdirən Azərbaycan Respublikası da qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsini azadlıqdan məhrum etməyə alternativ cəzaların dairəsini genişləndirməklə təcrübədə xeyli əlverişli şərait yaratmışdır.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.