cinayət

Hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə cinayətinin subyekti. İsmayılov Yunis.

Cinayətin subyekti dedikdə, cinayət qanununda müəyyən olunmuş yaş həddinə çatmış və cinayət törətmiş anlaqlı şəxs başa düşülür. Cinayətin subyektinin anlayışından da göründüyü kimi cinayət törətmiş şəxs, anlaqlılıq və cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddi cinayətin subyektinin zəruri hüquqi əlamətləridir.  Cinayət məsuliyyətinin yaranması üçün yuxarıda qeyd edilən əlamətlərlə yanaşı müəyyən əlavə xüsusiyyətlərə malik olan subyektlər vardır ki, onlar xüsusi subyektlər hesab olunur. Bu subyektlər cinsinə, sosial vəziyyətinə, zərərçəkmiş şəxslə münasibətdə sosial-hüquqi vəziyyətinə və s. uyğun olaraq cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərin məsuliyyəti müəyyən edilmişdir.

Kompüter cinayəti (Kazus)

“DN-ULTROS-Micro” şirkətinin proqramçısı B.Yekəli direktorundan qisas almaq üçün işdən çıxmamışdan əvvəl, şirkətin kompüter şəbəkəsinə zərərverici proqram daxil etmişdir. Bu proqram, müştərilərin hesablaşmalarına dair məlumatların çox hissəsini ləğv etmişdir. Məhv edilmiş məlumatı bərpa etmək üçün çoxlu işlər görülmüşdür və bu işlərin görülməsi üçün 40000 manat xərclənmişdir. Tövsif edin.

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti və məhkəmə aidiyyəti. Ceyhun Əzizov

 

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti və məhkəmə aidiyyəti

 

BDU-nun Cinayət prosesi kafedrasının doktorantı
Əzizov Ceyhun Həmid oğlu

Açar sözlər: silahlı qüvvələr, cinayət məcəlləsi, cinayət-prosessual məcəllə, hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər, məhkəmə aidiyyəti, hərbi məhkəmə.

Azərbaycan Respublikası xalqın və ölkənin milli maraqlarını təmin etməyə qadir müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olaraq, öz inkişafı naminə milli təhlükəsizlik siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir [4, 384]. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin tərkib hissələrindən biri də hərbi və digər sahələrdə milli maraqların təmin edilməsinə yönəlmiş Azərbaycan Respublikasının müdafiə siyasətidir.

Cinayət hüququnun bəzi fəlsəfi müddəaları haqqında. F.Y.Səməndərov

 

Cinayət hüququnun bəzi fəlsəfi müddəaları haqqında

 

F.Y.Səməndərov

Bakı Dövlət Universiteti

 

Təqdim edilən məqalədə cinayət hüququnun bəzi fəlsəfi müddəalarına toxunulur. Xüsusən fəlsəfi mövqedən cinayət və cəza anlayışlarından, cəzanın tətbiqində "ölçü" kateqoriyasının, cəzanın sisteminin müəyyən edilməsində sistemin fəlsəfi anlayışının müddəalarından bəhs edilir.

Cinayət hüquq elminin tədqiqatının uğurları onun digər elm sahələri ilə inteqrasiyasından, xüsusən fəlsəfənin qanun və kateqoriyalarından irəli gələn müddəalara düzgün riayət edilməsindən asılıdır.

Cinayət hüququnun fəlsəfəsi – cinayət və cəza haqqında, cinayət məsuliyyətinin əsasları haqqında – rəsmi dövlət hakimiyyətindən asılı olmayaraq obyektiv ideyaların yaranmasından başlayır.

Əmri icra etməmə – hərbi xidmət əleyhinə olan cinayət kimi. Əzizov Ceyhun.

 

Əmri icra etməmə – hərbi xidmət əleyhinə olan cinayət kimi

 

Əzizov Ceyhun Həmid oğlu
BDU-nun Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının magistrantı

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ümumbəşəri dəyərlər və Azərbaycan xalqının milli-tarixi ənənələri ruhunda həyata keçirilir . Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində hərbi intizam hərbi qulluqçuların yüksək şüurluğuna və vətənpərvərlik borclarını dərindən dərk etmələrinə, xalqımızın beynəlmiləlçilik ənənələrinə sadiq olmalarına və Vətəni – Azərbaycana sonsuz məhəbbət bəsləmələrinə əsaslanır. Lakin, bunlar öz hərbi borcuna etinasız yanaşan hərbi qulluqçulara məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqini istisna etmir .

Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətləri barədə işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında

 

 

Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətləri barədə işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLiKASI ALI MƏHKƏMƏSİ PLENUMUNUN QƏRARI

 

Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında

 

 

Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN PLENUMUNUN QƏRARI

 

Cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş şəxsin iştirakını tənzimləyən qanunların tətbiqi haqqında

 

Cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş şəxsin iştirakını tənzimləyən qanunların tətbiqi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN PLENUMUNUN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası bərabərlik, azadlıq, mülkiyyət, təhlükəsiz yaşamaq və sair insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunmasını bəyan edir.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.