Hərbi

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti və məhkəmə aidiyyəti. Ceyhun Əzizov

 

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti və məhkəmə aidiyyəti

 

BDU-nun Cinayət prosesi kafedrasının doktorantı
Əzizov Ceyhun Həmid oğlu

Açar sözlər: silahlı qüvvələr, cinayət məcəlləsi, cinayət-prosessual məcəllə, hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər, məhkəmə aidiyyəti, hərbi məhkəmə.

Azərbaycan Respublikası xalqın və ölkənin milli maraqlarını təmin etməyə qadir müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olaraq, öz inkişafı naminə milli təhlükəsizlik siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir [4, 384]. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin tərkib hissələrindən biri də hərbi və digər sahələrdə milli maraqların təmin edilməsinə yönəlmiş Azərbaycan Respublikasının müdafiə siyasətidir.

Əmri icra etməmə – hərbi xidmət əleyhinə olan cinayət kimi. Əzizov Ceyhun.

 

Əmri icra etməmə – hərbi xidmət əleyhinə olan cinayət kimi

 

Əzizov Ceyhun Həmid oğlu
BDU-nun Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının magistrantı

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ümumbəşəri dəyərlər və Azərbaycan xalqının milli-tarixi ənənələri ruhunda həyata keçirilir . Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində hərbi intizam hərbi qulluqçuların yüksək şüurluğuna və vətənpərvərlik borclarını dərindən dərk etmələrinə, xalqımızın beynəlmiləlçilik ənənələrinə sadiq olmalarına və Vətəni – Azərbaycana sonsuz məhəbbət bəsləmələrinə əsaslanır. Lakin, bunlar öz hərbi borcuna etinasız yanaşan hərbi qulluqçulara məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqini istisna etmir .

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər: müqayisəli təhlil və ibtidai istintaqin məsələləri

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər: müqayisəli təhlil və ibtidai istintaqin məsələləri

ƏZİZOV CEYHUN HƏMID OĞLU
BDU-nun  Cinayət prosesi kafedrasının  doktorantı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 76-cı maddəsinə əsasən vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur və vətəndaşlar qanunla müəyyən edilmiş qaydada hərbi xidmət keçirlər [1, m.76]. Silahlı Qüvvələrdə möhkəm hərbi intizama nail olunması hərbi hüququn qoruyucu funksiyasının köməyi ilə təmin edilir. Hərbi hüququn qoruyucu funksiyasını təmin edən əsas mənbə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Nizamnamələri və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsidir.

Apellyasiya şikayətinin təmin edilməsi barədə

 

 

 

1/1(104)-09/2010

Azərbaycan Respublikası adından

Azərbaycan Respublikası Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin

Hərbi məhkəmələrin işləri üzrə kollegiyası

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.