İnternet

İnternetin düzənlənməsi. Xalid Ağaliyev

İnternetin ortaya çıxması ilə müasir insan həyatında da inanılmaz də­yi­­şikliklər ortaya çıxır. Bu sahədəki dəyişikliklər nəticəsində əvvəllər heç kimin xəyalını qura bilməyəcəyi fürsət və imkanlarla yanaşı təh­did­lər, təhlükələr, yeni risklər də ortaya çıxıb. İnternetin istifadə olun­duğu yeni bir həyat tərzi yeni qaydalar, tənzimləmələr, etik də­yər­lər və buna bağlı davranışların formalaşdırılmasını zəruri edən il­kin amillərdəndir.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.