istintaq

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər: müqayisəli təhlil və ibtidai istintaqin məsələləri

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər: müqayisəli təhlil və ibtidai istintaqin məsələləri

ƏZİZOV CEYHUN HƏMID OĞLU
BDU-nun  Cinayət prosesi kafedrasının  doktorantı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 76-cı maddəsinə əsasən vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur və vətəndaşlar qanunla müəyyən edilmiş qaydada hərbi xidmət keçirlər [1, m.76]. Silahlı Qüvvələrdə möhkəm hərbi intizama nail olunması hərbi hüququn qoruyucu funksiyasının köməyi ilə təmin edilir. Hərbi hüququn qoruyucu funksiyasını təmin edən əsas mənbə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Nizamnamələri və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsidir.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.