müddət

Əldə etmə müddəti. Ənnağı Hacıbəyli.

Əldə etmə müddəti

Ənnağı Hacıbəyli

 

Giriş. Əldə etmə müddəti mülki qanunvericilikdə, onun tətbiqi praktikasında, hətta nəzəriyyədə yeni institut sayılır. Ancaq onun yaşı Azərbaycanda indi qüvvədə olan MM-dən xeyli çoxdur. Kontinental hüquqda onun daha qədim tarixi var.

Qədim Roma hüququnda o, “Usucario” adlanırdı və daşınar əmlak üçün bir il, daşınmaz əmlak üçün 2 il müəyyən edilmişdi. Bunun üçün qanuni və ya vicdanlı sahiblik tələb olunmurdu. Yeganə məhdudiyyət əmlakın oğurlanmış və ya zorla ələ keçirilmiş əmlak olmaması idi.[1]

Köhnə MM-in qüvvədə olduğu vaxtlarda da mülki hüquq nəzəriyyəsində bu institut müddətlər və mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi və itirilməsi ilə bağlı dartışma mövzularından biri idi. Lakin köhnə MM-də onun birbaşa nəzərdə tutulmaması onu daha çox nəzəri problemə çevirirdi.

2 (067)-1062/2014 saylı qərardadı ləğv edilməsi

 

 

İŞ № 2(105)-1491/2014

 

AZƏRBAYCAN     RESPUBLİKASI     ADINDAN

Q Ə R  A R  D A  D

SUMQAYIT  APELLYASİYA  MƏHKƏMƏSİ

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.