qərar

Abdulqədirov Azərbaycana qarşı

 

BİRİNCİ BÖLMƏ

 

 

ABDULGƏDİROV  AZƏRBAYCANA QARŞI

 

(Ərizə № 24510/06)

 

 

 

QƏRAR

 

 

STRASBURQ

Həsənov Azərbaycana qarşı

 

 

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ

Birinci bölmə

HƏSƏNOV AZƏRBAYCANA QARŞI

QƏRAR

(Şikayət № 50757/07)

Strasburq, 22 aprel 2010-cu il

Həsənov Azərbaycana qarşı iş üzrə,

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi (Birinci Bölmə) aşağıdakı tərkibdə,

Apellyasiya şikayətinin baxışına dair yekun məhkəmə qərarı

 

 

ŞİRVAN APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ

 

(Apellyasiya şikayətinin baxışına dair yekun məhkəmə qərarı)

 

10 mart 2010-cu il                                   İş № 1(106)86/2010                             Şirvan şəhəri

 

Hacıbəyli Azərbaycana qarşı

 

 

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

Birinci bölmə

Hacıbəyli Azərbaycana qarşı

(Şikayət № 16528/05)

Qərar

Strasburq, 10 iyul 2008-ci il

Abbasov Azərbaycana qarşı

 

 

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

Abbasov Azərbaycana qarşı

(Şikayət № 24271/05)

Qərar

Strasburq, 17 yanvar 2008-ci il

Qərar Konvensiyanın 44-cü maddəsinin 2-ci bəndində göstərilən hallarda qəti olacaq. O, əlavə yoxlamaya məruz qala bilər.

Hümmətov Azərbaycana qarşı

 

 

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

Birinci bölmə

Hümmətov Azərbaycana qarşı Qərar

(Şikayətlər № 9852/03 və 13413/04)

Strasburq, 29 noyabr 2007-ci il

Hümmətov Azərbaycana qarşı iş üzrə,

Akimova Azərbaycana qarşı

 

 

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

Birinci bölmə

Akimova Azərbaycana qarşı

Qərar

(Şikayət № 19853/03)

Strasburq, 27 sentyabr 2007-ci il

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi, hakimlər:

Məmmədov (Cəlaloğlu) Azərbaycana qarşı

 

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

Birinci bölmə

Məmmədov (Cəlaloğlu) Azərbaycana qarşı Qərar

(Şikayət № 34445/04)

Strasburq, 11 yanvar 2007-ci il

Məmmədov (Cəlaloğlu) Azərbaycana qarşı iş üzrə

Fəhmin Hacıyev Azərbaycana qarşı

 

 

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

Birinci bölmə

Fəhmin Hacıyev Azərbaycana qarşı Qərar

(Şikayət № 5548/03)

Strasburq, 16 noyabr 2006-cı il

Hacıyev Azərbaycana qarşı iş üzrə,

Əsədov və digərləri Azərbaycana qarşı

 

 

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi

Birinci bölmə

Əsədov və digərləri Azərbaycana qarşı Qərar

(Şikayət № 138/03)

(Siyahıdan çıxarma)

Strasburq, 26 oktyabr 2006-cı il

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.