quran

İslam və hüquq

Quran və ailə hüququ

Quran və cinayət hüququ

Quran və notariat, müqavilə hüququ

Quran və vərəsəlik hüququ

 

 

 

Quran və ailə hüququ

2. Bəqərə (İnək) surəsi

2.226. Övrətlərinə yaxınlaşmamağı and içən kimsələr üçün dörd ay gözləmə müddəti vardır, əgər bu müddət içərisində andlarından dönsələr, Allah (onları kəffarə vermək şərtilə) bağışlayandır, rəhm edəndir.

2.227. Əgər talaq vermək (boşamaq) istəsələr, şübhəsiz ki, Allah (onların niyyətlərini) eşidəndir, biləndir.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.