Attestasiya komissiyasının yaradılması haqqında Əmr

Növ: 
Bakı şəhəri                                                                          “__” _____ 20__-ci il

 

___ N-li

Ə M R
 

«Attestasiya komissiyasının yaradılması haqqında»

 

İşçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yoxlanılması, ixtisasına müvafiq olaraq onların tutduğu vəzifəyə uyğun olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi, işçilərin həvəsldəndirilməsi, ixtisasının və əməyin ödənilmə dərəcələrinin verilməsi, artırılması və aşağı salınması, əmək kontraktlarında göstərilən vəzifə maaşının dəyişdirilməsi və bu kontraktlara əlavələr edilməsi, ixtisasının artırılmasına göndərilməsi, vəzifədə irəli çəkilmək üçün ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilməsi, başqa işə keçirilməsi və işdən azad edilməsi, attestasiyadan keçmiş işçinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə, habelə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin və Şirkətin təsisçilərinin Ümumi Yığıncağının ___ saylı “__” _______ 20__-ci il tarixli protokolu ilə təsdiq olunmuş «Şirkətin adı» MMC-də işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının tələblərini rəhbər tutaraq,

 

ƏMR EDİRƏM:

 

1. «__” _______ 20__-ci il tarixindən, Şirkətdə  işçilərin attestasiyasının keçirilməsi üçün aşağıda göstərilən təcrübəli,  yüksək  peşəkarlıq qabiliyyətinə malik, obyektivliyi  və  qərəzsizliyi  ilə  seçilən nüfuzlu şəxslərdən ibarət daimi fəaliyyət göstərən attestasiya komissiyası yaradılsın:

 

Komissiya üzvləri:

S.A.A.

Vəzifə

1.

Komissiyanın Sədri:

 

 

2.

Komissiyanın üzvləri:

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

2. Attestasiya komissiyasına tapşırılsın ki:

2.1. Attestasiya işini aşkarlıq   şəraitində, obyektiv, qərəzsiz və Azərbaycan Respublikası əmək qanunvericiliyinin, habelə Şirkətin təsisçilərinin Ümumi Yığıncağının __ saylı «__” _______ 20__-ci il tarixli protokolu ilə təsdiq  olunmuş «Şirkətin adı» MMCndə işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının tələblərinə əməl edilməklə aparsın və rəsmiləşdirsin;

2.2. Attestasiyadan keçən işçilərin fəaliyyətinə obyektiv qiymət verilməsini, işçilərin konkret vəzifədə istifadə olunması imkanları haqqında tövsiyələr vermək üçün yalnız işgüzar mənafelərə əsaslanan prinsipial yanaşmanı təmin etsin;

2.3. Attestasiyanı keçirilməsini yalnız təsdiq olunmuş testlər  və/və ya (yaradıcı işçilər üçün) müvafiq yaradıcılıq tapşırıqları, habelə işçinin gördüyü işlər haqqında məlumatlar və təqdim olunmuş sənədlər əsasında həyata keçirsin;

2.4. Attestasiyadan keçən işçilərə yalnız tutduğu vəzifələrə, əmək  funksiyalarına, ixtisaslarına dair, yerinə yetirdikləri  işlər və onların nəticələri barədə, habelə əmək kontraktları ilə müəyyən edilmiş hüquqlar və vəzifələr dairəsinə aid olan məsələlərlə əlaqədar suallar verilməsini təmin etsin;

3. Bu Əmrin tələblərinin pozulması Şirkətin daxili qaydalarının ciddi pozulması hesab edilsin və təqsirli işçilərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün əsas sayılsın;

4. Bu Əmr Attestasiya komissiyasının üzvlərinin, habelə aidiyyəti olan Şirkətin işçilərinin nəzərinə çatdırılsın;

5. Bu Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

 

Direktor

 

Hophop Yekəqarınov

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.