Malgöndərənin (podratçının) kotirovka təklifi

 

 

Malgöndərənin (podratçının) kotirovka təklifi

 

 

Tarix:_______________

Kimə_______________

 

 

Hörmətli cənablar!

 

Biz, ________________________________________________________________________________

malgöndərən (podratçının) adı

Sizin göndərdiyiniz  kotirovka sorğusunu tam öyrənərək satın alınan mallara

(işlərin və xidmətlərin)________________________________________________________________

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı

 

aşağıdakı qiymətdə təklif edirik _________________ (manat).

   Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət cədvəli əlavə olunur.

   Bizim kotirovka təklifimizi qəbul etdiyiniz təqdirdə biz, malları kotirovka sorğusunda

göstərilən qrafikə uyğun göndərməyi, iş və xidmətləri yerinə yetirməyi öz öhdəmizə götürürük

və qeyd edilmiş  ödəmə qaydası ilə razıyıq.

  Rəsmi satınalma müqaviləsi imzalanana qədər bu kotirovka təklifi “___” ___________ 2003-

cü il tarixə qədər qüvvədə qalacaqdır.

 

 

 

                                                           İmzalayan şəxsin vəzifəsi______________________

                                                           Soyadı A.A.__________________________________

                                                           İmza________________________________________

                                                           Möhür yeri

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.