Növbəti səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında Bildiriş

Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin 06.03.2013-cü il tarixli 1317040100209400 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.

B-003

 

Növbəti səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında Bildiriş №

 

 

__________________________________________________________________-nin

(vergi orqanının adı)

 

 ____________  tarixli  


№-li qərarına əsasən  


 

___________________________________________

(vergi ödəyicinin tam adı

 

 

və yaxud fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı, VÖEN-i)

 

(vergi yoxlamasının əsası)

 

 

 

üçün aşağıda göstərilən vergi dövrləri əhatə edilməklə


tarixdən

 

 

 

 

 

(rəqəmlə və sözlə)

nəzərdə tutulmuşdur.


iş günü müddətində növbəti səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi

 

 

Yoxlama ilə əhatə olunacaq vergi dövrü:  

 

 

Vergi ödəyicisinin və vergi orqanlarının Vergi Məcəlləsinin 15-ci, 16-cı,23-cü və 24-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələri vardır.

 

Səyyar vergi yoxlaması başlayanadək təqdim etmədiyiniz (müddəti uzadılmış bəyannamələrdə daxil olmaqla) bəyannamələri qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına təqdim edə bilərsiniz.

 

                                                                                     rəisi (rəis müavini)

(vergi orqanının adı)

 

(rütbəsi)                                                    (imza)                                                (soyadı, adı, atasının adı)

 

 

M.Y.


 

 

(tarix)

 

 

Bildirişi aldı: *

 

hüquqi şəxsin rəhbərinin (onu əvəz edənin) və ya

fərdi sahibkarın (və ya səlahiyyətli nümayəndəsinin)                                       (imza)                          (tarix) soyadı, adı,atasının adı

 

M.Y.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.